Αγγλικά

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ξεκινώντας από τις μικρές τάξεις τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τα Αγγλικά μέσα από ομαδικές δραστηριότητες .Μαθαίνουν από νωρίς να μιλούν την ξένη γλώσσα και να εκφράζονται με projects που ετοιμάζουν σε απλά θέματα από τη junior A.

Προχωρόντας στις επόμενες τάξεις χτίζουμε τις γνώσεις μας στο Λεξιλογιο Γραμματική ,Προφορικά και Εκθεση .Οσα παιδιά επιθυμούν συμμετέχουν στις εξετάσεις του Europalso  για μια πρώτη εξοικίωση και αξιολόγησή τους.

Αργότερα για τα επίπεδα Β1 ,Β2 (Lower) C1,C2 (Proficiency) οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τις εξετάσεις που επιθυμούν:ESB,Cambridge,Michigan Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας.

Γίνονται tests προσομοίωσης (Mock tests)επιπλέον από τις ώρες διδασκαλίας για την καλή προετοιμασία των μαθητών μας.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.Με νέα μέθοδο οι ενήλικες καταφέρνουν από το μηδέν να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά και να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους οδηγήσουν σε απόκτηση πτυχίου.

Τμήματα φοιτητών για προετοιμασία IELTS πιστοποιητικό απαραίτητο για σπουδές στο εξωτερικό, όπως και για μεταπτυχιακά εντός και εκτός Ελλάδος.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο Γ1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο Γ2
Άριστη γνώση