Γερμανικά

Γερμανικά

Η γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 96.75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Με τη βιωματική μάθηση τα παιδιά εξοικειώνονται με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Προετοιμάζονται με αποτελεσματικό τρόπο για τις εξετάσεις:

Ενήλικες και φοιτητές ξαναθυμούνται τα γερμανικά και δίνουν εξετάσεις για:

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 με 3 φορές τον χρόνο