Γαλλικά

Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα μιλιέται από περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Ταυτόχρονα, είναι η επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες σε 5 ηπείρους, η δεύτερη γλώσσα σε διδασκαλία στον κόσμο. Μαζί με τα αγγλικά και τα γερμανικά, είναι η επίσημη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρεις έδρες της : Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο.

Τα γαλλικά είναι παράλληλα μια από τις έξι γλώσσες εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μια από τις δύο επίσημες γλώσσες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Αποτελούν επίσης γλώσσα εργασίας σε πολλούς διεθνής οργανισμούς.

Οι μαθητές μας ξεκινώντας τα Γαλλικά από την Δ ή την ΣΤ δημοτικού

Το μάθημα γίνεται με διαδραστικό πίνακα και σύγχρονη,ευχάριστη βιβλιογραφία.Προχωρώντας στις επόμενες ταξεις προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις Delf A2 ,B1, B2 που διεξάγονται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.