Ισπανικά

Ισπανικά

Τα Ισπανικά είναι επίσημη γλώσσα σε τουλάχιστον 21 κράτη.Μιλούνται εκτός από την Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.Είναι η 2η επίσημη γλώσσα μετά την Αγγλική καθώς υπολογίζεται ότι οι ισπανόφωνοι έχουν ξεπεράσει τα 450 εκατομμύρια .Η ισπανική γλώσσα κερδίζει καθημερινά εδαφος σε όλους τους τομείς και μετατρέπεται σε γλώσσα της παγκόσμιας οικονομίας.

Η γνώση της πιστοποιείται με τα διπλώματα που παρέχει το ινστιτούτο Cervantes μετά από εξετάσεις που οργανώνονται από το υπουργείο παιδείας της Ισπανίας.

Τα επίπεδα είναι:

Οι εξετάσεις γίνονται Απρίλιο,Μάιο,Ιούνιο,Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Για φοιτητές και ενήλικες υπάρχει η δυνατότητα για ταχύρρυθμα μαθήματα για γρήγορη απόκτηση πτυχίου.