Τμήματα Ενηλίκων

Μαθήματα για ενήλικες

Ο ρυθμός της καθημερινότητας και οι αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις επιβάλουν την συνεχή επιμόρφωση των ενηλίκων.

Είτε ενδιαφέρεστε να μάθετε μια νέα ξένη γλώσσα ή να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας σε μια γλώσσα που ήδη γνωρίζετε ή ακόμα κι αν χρειάζεστε μια πιστοποίηση για τις σπουδές σας στο εξωτερικό, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς .

Διαθέτουμε  τμήματα ενηλίκων Αγγλικών, Ισπανικών και Ρωσικών που καλύπτουν την επιθυμία για προσωπική ανάπτυξη και οδηγούν σε πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ

Επίσης υπάρχει δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων, προσαρμοσμένων στις προσωπικές ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε μαθητή.

Γλώσσες

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.